Museum en theekoepel

ANBI gegevens

De Stichting Museum Stad Appingedam is gevestigd aan de Wijkstraat 25, 9901 AE te Appingedam, dit is zowel het post- als het bezoekadres. Het pand Dijkstraat 30 hoort eveneens bij het museum (via achterzijde verbonden), maar heeft geen eigen postadres. De stichting heeft tot doel: het verzamelen, onderzoeken en beschrijven van alle bescheiden, platen, boekwerken en alle andere voorwerpen en schriftelijke gegevens omtrent de geschiedenis van Groningen (de stad Groningen uitgezonderd) en meer bepaald van het kwartier Fivelingo in de meest uitgebreide zin van het woord, alsmede het voor het publiek tentoonstellen van die verzameling.

De stichting heeft een ANBI-status, het RSIN  is: 008500861. Het rekeningnummer is NL02SNSB0901899623.

KvK-nummer: 41010302

Op deze website staan ook de ANBI-gegevens van het Archeologisch Informatie Punt Oost-Fivelingo (AIP) en de jaarrekening en het jaarverslag van het Damster Klokkenspel.

Klik hier voor de ANBI-gegevens van het AIP 

Klik hier voor de jaarrekening van het Damster Klokkenspel (2020)

Klik hier voor het jaarverslag van het Damster Klokkenspel (2020)

 

De stichting Museum Stad Appingedam wordt bestuurd door:

Dhr. S. Helfrich, voorzitter;

Mevr.J. de Jonge, secretaris; 

Mevr. A. Koopman, vicevoorzitter;

dhr. J. Pilon, penningmeester;

dhr. R. Hadders, dhr. E. Meijer.

De dagelijkse leiding ligt bij: Mevr. C.D. Heinen-Huisjes, directeur.

Er zijn twee betaalde medewerkers: Mevr. A. Helfrich, managementassistent/ projectmedewerker; Mevr. A. Dijk, collectiebeheerster. Daarnaast zijn er 40 vrijwilligers.

Het beloningsbeleid is als volgt: de bestuursleden verrichten hun taken onbezoldigd, de personeelsleden ontvangen een salaris. De vrijwilligers ontvangen geen vrijwilligersvergoeding. De stagiaires ontvangen geen stagevergoeding.

 

Het jaarverslag over 2019 van de activiteiten van het museum en de jaarrekening over 2019 zijn via de link in te zien. Papieren exemplaren zijn aan te vragen bij het museum.

Hier vindt u voorgaande jaarverslagen en jaarrekeningen:

jaarrekening over 2019;

jaarverslag over 2018 en de jaarrekening over 2018 ;

jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017;

jaarverslag 2016  en de jaarrekening 2016;

jaarverslag 2015 en de jaarrekening 2015;

jaarverslag 2014 en de jaarrekening 2014.

De hoofdlijnen uit het beleidsplan 2017-2020 kunt u eveneens hier lezen.