Museum en theekoepel

ANBI gegevens

De Stichting Museum Stad Appingedam is gevestigd aan de Wijkstraat 25, 9901 AE te Appingedam, dit is zowel het post- als het bezoekadres. Het pand Dijkstraat 30 hoort eveneens bij het museum (via achterzijde verbonden), maar heeft geen eigen postadres. De stichting heeft tot doel: het verzamelen, onderzoeken en beschrijven van alle bescheiden, platen, boekwerken en alle andere voorwerpen en schriftelijke gegevens omtrent de geschiedenis van Groningen (de stad Groningen uitgezonderd) en meer bepaald van het kwartier Fivelingo in de meest uitgebreide zin van het woord, alsmede het voor het publiek tentoonstellen van die verzameling.

De stichting heeft een ANBI-status, het RSIN  is: 008500861. Het rekeningnummer is NL02SNSB0901899623.

De stichting wordt bestuurd door:

Dhr. S. Helfrich, voorzitter; Mevr.J. de Jonge, secretaris; Mevr. A. Koopman, vicevoorzitter; dhr. F. Wever, penningmeester; dhr. R. Hadders, dhr. E. Meijer.

De dagelijkse leiding ligt bij: Mevr. C.D. Heinen-Huisjes, directeur.

Er zijn twee betaalde medewerkers: Mevr. M. R. Wildeman, administratief medewerkster; Mevr. A. Dijk, collectiebeheerster. Daarnaast zijn er 40 vrijwilligers.

Het beloningsbeleid is als volgt: de bestuursleden verrichten hun taken onbezoldigd, de personeelsleden ontvangen een salaris. De vrijwilligers ontvangen geen vrijwilligersvergoeding. De stagiaires ontvangen geen stagevergoeding.

Het jaarverslag over 2018 van de activiteiten van het museum en de jaarrekening over 2018 zijn via de link in te zien, papieren exemplaren zijn aan te vragen bij het museum.

De hoofdlijnen uit het beleidsplan 2017-2020 kunt u eveneens hier lezen.