Titia de Haas-Okken, schrijfster, portret door Ids Wiersma

Tentoonstelling

Tentoonstelling 'Historische vrouwen uit Appingedam en omgeving' (29 juni t/m 16 september).


Omdag 2019 het jaar is waarin stil wordt gestaan bij vrouwenemancipatie en 100-jarig bestaan van het kiesrecht voor vrouwen, besloot het museum voor deze tentoonstelling haar vrouwenportretten uit de collectie eens in de spotlights te zetten. Het oudste portretje is van de dichters Sybille van Griethuysen (17e eeuw). Ook de schrijfster Titia de Haas-Okken schreef historie in Appingedam. En zo passeren bekende en minder bekende vrouwen de revue: elk met een eigen verhaal over de rol die zij gespeeld hebben in de historie van Appingedam en omgeving.